loadingimg

Wczytuję dane...
/
 • pl
 • en
0 szt. / 
0.00 PLN
 • Szukaj
Kalendarz Rolniczy wydany staraniem Adama Mieczyńskiego na rok zwyczajny 1870.
  •  
  • poprzedni
  • następny
  •  
Cena:40,00 PLN
Wysyłka od: 11.00 PLN
 • Realizacja zamówienia: 2 dni

średnia: 0.0  ocen: 0
Polecamy
 • Opis produktu
 • Opinie Klientów

Kalendarz Rolniczy wydany staraniem Adama Mieczyńskiego na rok zwyczajny 1870. Część pierwsza - Kieszonkowa. (Rok Pierwszy). Warszawa 1870. Nakład Redakcji Gazety Rolniczej.

Format: 15,6x12 cm, stron [62], 124, [2]. Oprawa oryginalna płótno.

Otarcia krawędzi okładki, blok nadpękniety i poluźniony. Zawiera:

- Wiadomości kościelne, astronomiczne i kalendarskie. Konotatnik ua wszystkie dni roku. Konotatnik wysiewu, zbioru zboża i paszy, omłotu, udoju mleka, próbnych udojów, przychodu i ubytku inwentarza żywego i nawożenia.

I. Tabelka wysiewu na mórg n. p. główniejszych roślin go-spodarskich

II. Czas potrzebny do wzejścia nasion, stosownie do tem-peratury powietrza według ciepłomierza Reauniur'a.

III. Waga jednego korea rozmaitych zbóż i płodów gospodarskich, czas zachowania zdolności kiełkowania i trwania wegetacji 

IV. Tablica wysiewu na mórg n..p. nasion drzewnych

V. Ubytek zboża w ziarnie i siana na składach . . . .

VI. Ubytek na wadze kartofli, przechowywanych w piwnicy

VII. Tabelka do obliczania, z wiadomej ciężkości gatunko-wej kartofli, odsetkowej ilości suchej materji i mą-czki w nich zawartej 

VIII. Tabelka do obliczania, z wiadomej ciężkości gatunkowej buraków, odsetkowej ilości suchej materji i cukru w nich zawartej

IX. Tabelka porównawcza wartości pożywnej rozmaitych gatunków paszy, podług Oczapowskiego, Weckher-Iina, Eberta i Schweitzera

X. Tabelka, wykazująca ilość części pożywnych w rozma-itych gatunkach paszy, podług Emila Woltra . .

XI. Porcje karmy mieszanej dla rozmaitego rodzaju inwen-tarzy przy rozmaitych celach hodowli. (Podług obli-czeń Emila Wolfra)

XII. Czas trwania ciężarności u zwierząt domowych podług P. Arenstein, objawiania się i trwania popędu płcio-wego, uraz najwłaściwszy czas ssania 

XIII. Czas wysiadywania jaj przez ptastwo domowe

XIV. Zbiór przepisów na rozmaite choroby zwierząt domo-wych, porządkiem alfabetycznym ułożone

XV. Stosunek wagi mięsa i innych części użytkowych do wagi żywego zwierzęcia

XVI. Wykaz robót gospodarskich z oznaczeniem czasu po-trzebnego do ich wykonania. Roboty sprzężajne rolne, zwózki i transportu. Roboty ręczne polne i rozmaite gospodarskie: „ grabarskie. Rąbanie, obróbka i tarcie drzewa. Roboty ciesielski. „ murarskie

XVII. Wymiary główniejszych budowli gospodarskich

XVIII. Wyrachowanie potrzeby niektórych materiałów na różne budowle gospodarskie

XIX. Stosunek wagi mąki do wagi zboża

XX. Stosunek wagi chleba do wagi mąki i zboża

XXI. Tabelka potrzebnej ilości mąki i ziarna do otrzymania danej ilości chleba

XXII. Tablica kubiczności drzewa w klocach

XXIII. Stosunek sity ogrzcwaicej różnych gatunków opału, podług W. Lilbe 

XXIV. Tabelka dobierania wódki 

XXV. Porównawcza tabelka stopni ciepłomierzy: Celsjusza, Reaumur'a i Fahrenheita

XX.VI. Tablica porównawcza monety r ,zmaitych krajów

XXVII. Tablica porównawcza miar krajów sąsiednich z mia-rami rossyjskiemi, warszawskiemi i francuzkiemi

XXVIII. Tablica zamiany łokci was:.. na miary rossyjskie, pruskie, austriackie, francnzkie, angielskie i na odwrół

XXIX. Tablica zamiany miar gruntowych warsz. na miary gruntowe rossyjskie, pruskie, austriackie francuz-kie, angielskie i na odwrót

 XXX. Tablica zamiany korcy warsz. na miary objętości ros-syjskie, pruskie, austriackie, francuzkie, angiel-skie i na odwrót

XXXI Tablica zamiany funtów warsz. na miary wagi rossyj-skie, pruskie, austriackie., francuzkie, angielskie i na odwrót

XXXII. Tablica redukcyjna wagi jednego korca na wagę cze-twerty w funtach rossyjskich, na wagę starą i no-wą pruskiego szefla w funtach pruskich i wagę worka holenderskiego w funtach giełdowych ho-lenderskich

XXXIII. Stosunek ceny pomiędzy ccetwertą rossyjską a kor-cem warsz.

XXXIV. Termina opiaty podatków i innych należności


-