loadingimg

Wczytuję dane...
/
 • pl
 • en
0 szt. / 
0.00 PLN
 • Szukaj
Nieć Grzegorz - Wtórny rynek książki w Polsce. Instytucje, asortyment, uczestnicy.
  •  
  • poprzedni
  • następny
  •  
Cena:32,00 PLN
Wysyłka od: 13.00 PLN
 • Realizacja zamówienia: 2 dni

średnia: 0.0  ocen: 0
Polecamy
 • Opis produktu
 • Opinie Klientów

Nieć Grzegorz - Wtórny rynek książki w Polsce. Instytucje, asortyment, uczestnicy. Kraków 2016. Księgarnia Akademicka.

Format: 24x16,7 cm, stron 416, [2], tablic 6. Okładka broszurowa.

Stan bardzo dobry. Recenzenci: dr hab. Janusz Kostecki, prof. PhDr. Jiri Travnicek. Opracowanie redakcyjne: Magdalena Mnikowska. Projekt okładki: Natalia Wrona. Pierwsze w naszym piśmiennictwie opracownie tematu.

Spis treści:

- Wstęp

I. Wprowadzenie:

1. Pojęcie wtórnego rynku książki (Próba definicji; Miejsce obiegu wtórnego na rynku książki i jego uwarunkowania - założenia wstępne)

2. Tradycja badawcza (Zagadnienia wtórnego rynku książki w nauce o książce; Metody badawcze i ich ograniczenia)

II. Dzieje i rola wtórnego rynku książki na ziemiach polskich:

1. Polska niepodległa

2. Okres zaborów

3. Druga Rzeczpospolita

4. Wojna i okupacja

5. Polska Ludowa (Okres do powstania PP "Dom Książki"; Budowa państwowej sieci antykwarycznej; Antykwariaty prywatne po upaństwowieniu instytucji rynku książki; Wtórny rynek książki w latach 70. i 80. XX wieku)

6. Kształtowanie się wtórnego rynku książki w Polsce po 1989 roku (Rozpad PP "Dom Książki";i własnościowe przekształcenie antykwariatów; Nowy kształt wtórnego obiegu książki w Polsce; Etapy kształtowania się wtórnego rynku książki w Polsce)

III. Współczesny wtórny rynek książki w Polsce - konteksty i uwarunkowania:

1. Uwrunkowania ekonomiczne i technologiczne

2. Uwarunkowania społeczne i kulturowe

3. Uwarunkowania prawne (Podatek VAT; Ustawa o książce; Regulacje dotyczące obrotu predmiotami zabytkowymi oraz ich eksportu; Obiekty skradzione i o niepewnym pochodzeniu w obrocie)

4. Mechanizmy rekrutacji uczestników obiegu wtórnego

5. Stare i nowe formy kolekcjonerstwa i bibliofilstwa

IV. Struktura i organizacja wtórnego rynku książki w Polsce:

1. Dawne i nowe instytucje wtórnego rynku książki

2. Kryteria podziału instytucji współczenych

3. Stacjonarne instytucje obrotu asortymentem (Antykwariaty stacjonarne; Salony aukcyjne)

4. Bukiniści i ich istota

5. Handel i wymiana w internecie (Stacjonarne antykwariaty i bukiniści w Internecie; Antykwariaty i bukiniści internetowi; Serwisy aukcyjne; Handlowe platformy księgarsko-antykwaryczne; Serwisy ogłoszeniowe i społecznościowe)

6. Inne formy (Giełdy kolekcjonerskie, bazary)

7. Wyprzedaż oraz rozdawnictwo druków zbędnych i dubletów bibliotecznych

8. Bookcrossing

V. Struktura przestrzenna rynku wtórnego książki w Polsce (centra i peryferie):

1. Przemiany struktury przestrzennej wtórnego rynku książki w Polsce po 1989 roku (Głowne ośrodki handlu antykwarycznego w Polsce - Warszawa i Kraków; Antykwariaty księgarskie i bukiniści w innych ośrodkach miejskich i akademickich)

2. Antykwariat w pejzażu miasta historycznego (stosunek samorządów i społeczności lokalnej)

3. Antykwariaty internetowe

VI. Asortyment - jego rodzaje, sposoby pozyskiwania i formy sprzedaży:

1. Rodzaje asortymentu księgarskiego i sposoby jego porządkowania

2. Asortyment antykwariatu księgarskiego (Formalne rodzaje asortymentu; Rodzaje asortymentu wyróżniane za pomocą innych kryteriów)

3. Asortyment w praktyce antykwarskiej (Sezonowość i okazjonalność; Bibliofilskie walory obiektów; Podaż i popyt)

4. Źródła zaopatrzenia

5. Forma sprzedaży  (Sprzedaż frontowa (bezpośrednia); Sprzedaż wysyłkowa - oferty (elektroniczne i papierowe); Aukcje; Licitacje w serwisach aukcyjnych)

6. Ceny i marże (Ceny; Marże i prowizje)

VII. Opracowanie i promocja oferty:

1. Opracowani oferty (Kompetencje i warsztat rynku wtórnego; Warsztat antykwariusza i specyfika opisu antykwarycznego)

2. Promocja oferty

3. Promocja firmy i branży

4. Promocja nowych kierunków kolekcjonerstwa

VIII. Klienci:

1. Klienci indywidualni

2. Klienci instytucjonalni


Od recenzentów:

„Autor deklaruje, że jego praca ma charakter bibliologiczny. Z mego punktu widzenia
szczęśliwie się stało, że nie jest w swej deklaracji do końca konsekwentny, że
w jego opisie wtórny rynek książki nie stanowi wyizolowanego układu «instytucji
książki», którego funkcjonowanie determinowane jest głównie charakterem
wewnętrznych relacji między nimi. Przeciwnie – w zaprezentowanym ujęciu rynek
ów nie ma wręcz ściśle wytyczonych granic i nie chodzi tylko o to, że przenika się on
z rynkiem pierwotnym (księgarskim), ale przede wszystkim o to, że jest terenem
działań aktywnych podmiotów zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych
(występujących często w podwójnej roli: sprzedających i kupujących),
które realizują na nim rozmaite cele, także te należące do innych obszarów
rzeczywistości społecznej niż tylko, ściśle bibliologicznie pojmowana, kultura
książki”.  [dr hab. Janusz Kostecki]

„Mamy tu do czynienia z przewodnikiem po współczesnym wtórnym rynku książki
w Polsce. Jeszcze nigdzie nie spotkałem się z tak systematycznie opracowaną
koncepcją tego zagadnienia, obejmującą dzieje i ich konteksty, ludzi i instytucje,
wreszcie substancję – sposoby jej pozyskiwania, formy sprzedaży i rozpowszechniania.
Autor, opisując szeroko i starannie całokształt zjawiska, nie poprzestaje
jednak na czysto technicznym jego aspekcie, lecz traktuje je jako zjawisko
kulturowe, głęboko osadzone w rzeczywistości. Jest ponadto świadom zróżnicowanej
oraz niestałej natury i jakości asortymentu postrzeganego nie tylko jako zbiór
pozycji bibliograficznych”.  [prof. PhDr. Jirí Travnícek, M.A.].